Afgesloten
Locatie: Kollum
Initiator: Bouke Koning

Een aantal buurtbewoners zijn nu al een paar jaar burgerhulpverlener via Hartslagnu.nl. Je weet dan dat de aanwezigheid van een AED letterlijk van vitaal belang kan zijn bij een reanimatie. Helaas zijn er in Kollum maar 4 AED’s in de buurt die ook zijn aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 3 alleen overdag beschikbaar zijn en de vierde nog beperkter, slechts enkele uren per week. Een AED in de buurt die 24 uur per dag beschikbaar is in een beveiligde kast is daarom naar mijn mening echt nodig.

Binnen Buurtvereniging Molenhoek hebben we dit onderwerp aangekaart en unaniem besloten mee te doen aan de actie van de Hartstichting en Philips. Samen met de Oostenstein en hopelijk ook andere omringende straten hopen we snel het geld bijeen te hebben gebracht. Wanneer deze beide straten per woning 25 euro zouden geven is het benodigde bedrag binnen een mum van tijd bij elkaar en kan de AED opgehangen worden in onze buurt!

 

Wil je meer weten over dit project en contact opnemen met de initiatiefnemers?

BuurtAED van de Molenhoek e.o. is een initiatief van Sjouke Henstra en Bouke Koning.
Email: aed@molenhoek.frl
Telefoon: 0511 - 40 23 30 

Via de website van Buurtvereniging Molenhoek kun je ook meer informatie lezen over de BuurtAED. Ga hiervoor naar www.molenhoek.frl/aed.

De actie is een initiatief van Sjouke Henstra en Bouke Koning. Doordat zij beiden vaker betrokken zijn geweest bij renimaties weten zij het belang van een AED. Omdat bleek dat vooral 's avonds en 's nachts er in Kollum geen AED beschikbaar is, is besloten deze actie op te zetten.

Beide heren wonen aan De Molenhoek in Kollum. Deze straat ligt aan de oostkant van het dorp. De naastgelegen straat heet Oostenstein. Samen met hen wordt geprobeerd het streefbedrag te halen. De Molenhoek bestaat uit bijna 60 woningen, de Oostenstein ruim 40. In de wijk staat ook het flatgebouw De Hessestate, waar voornamelijk senioren wonen. De rest van beide straten kent ook bewoners van zowel jonge als wat oudere leeftijd. De wijk is gelegen naast het kanaal. 

€ 90 Daniël Pijnacker BV
14:30 uur
€ 50 Makelaardij sikkema
14:01 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting