V6 03-10-2019 | 11:50:16

 

BuurtAED is een initiatief van de Nederlandse Hartstichting (de “Hartstichting”) en Koninklijke Philips N.V. (“Philips”) om mensen de mogelijkheid te bieden geld in te zamelen voor een Automatische Externe Defibrillator (“AED”) in hun woonwijk. Om de inzamelingsacties mogelijk te maken en te bevorderen, verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lichten we onder meer toe welke gegevens wij verzamelen en welke rechten jij hebt.

Verantwoordelijke en contact

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de BuurtAED inzamelingsacties via www.BuurtAED.nl is de Nederlandse Hartstichting te Den Haag (Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD).

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kun je contact opnemen met info@hartstichting.nl, per telefoon via 070 315 55 55 of per post op bovenstaand adres.

Categorieën persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden, zoals je naam, e-mailadres en foto. De Hartstichting kan in het kader van BuurtAED de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • gegevens over je inzamelingsactie zoals tekst, video, locatie en afbeelding;
 • profielgegevens (optioneel) zoals een profielfoto, geboortedatum, geslacht en taal;
 • nieuwsbrieven waarvoor je bent aangemeld (nieuws van BuurtAED of updates van acties waarin je geïnteresseerd bent);
 • bankgegevens (van donateurs);
 • donatiebedrag;
 • klik- en surfgedrag via cookies en vergelijkbare technieken;

Wij verzamelen persoonsgegevens van de volgende groepen personen:

 • personen die een actie aanmaken;
 • donateurs;
 • bezoekers van onze website;

Doelen en grondslagen

De Hartstichting verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden op basis van verschillende wettelijke grondslagen. Per geval leggen we dit hieronder aan je uit.

Account en Mijn profiel

Om een inzamelingsactie te kunnen starten, moet je eerst een account aanmaken. Wij vragen dan om je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Wij gebruiken die gegevens om met je te kunnen communiceren over activiteiten via jouw account, zoals een actie die jij aanmaakt. Je adres gebruiken we zodat ProCardio (de leverancier van de AED, meer informatie is opgenomen onder “Verstrekking aan derden”) de AED kan leveren. De grondslag hiervan is uitvoering van de overeenkomst.  

In Mijn profiel kun je:

 • een afbeelding (van jezelf) uploaden zodat wij die kunnen tonen bij jouw acties;
 • je gegevens inzien, wijzigen of je account opheffen;

Acties

Als je een actie start, dan vragen wij om de locatie waar de AED moet komen op te geven. Ook vragen wij je om een informatietekst ter ondersteuning van de actie op te geven.

Als een actie is aangemaakt worden de volgende gegevens op de website gepubliceerd:

 • de naam van de initiatiefnemer van de actie;
 • de plaats waar de AED geplaatst zal worden
 • jouw foto (als je die in Mijn profiel hebt toegevoegd);
 • gegevens in de tekst die jij over de actie of over jezelf hebt opgegeven.

Let op: wanneer je in de tekst gegevens over je gezondheid vermeldt, dan worden die op de website openbaar gemaakt.

De gegevens zoals opgenomen in de actie kunnen later worden gewijzigd door in te loggen en ze aan te passen. Wij gebruiken de gegevens om jouw actie te bevorderen en om ervoor te zorgen dat de AED geleverd wordt als het bedrag is behaald. De verwerking van de naam van de initiatiefnemer en de plaats waar de AED komt, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De grondslag voor de verwerking van de overige genoemde gegevens is het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om jouw actie zo goed mogelijk te promoten en om geïnteresseerden in staat te stellen contact met jou op te nemen over de actie.   

Donaties

Als je doneert verwerken wij je bankgegevens en het bedrag van je donatie. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als je doneert kun je kiezen om je naam op te geven. Als je je naam opgeeft, wordt die bij jouw donatie op de website gepubliceerd.

E-mails

Wij versturen verschillende soorten e-mails:

 • aan personen die een account hebben gemaakt sturen we e-mails om de account te activeren, om hen op de hoogte te houden van activiteiten via het account (bijv. de bevestiging dat een actie is aangemaakt), updates over de eigen actie(s), en voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief;
 • aan personen die hun e-mailadres hebben opgegeven om tips te ontvangen over het starten van een actie sturen wij circa drie e-mails met tips;
 • aan personen die hun e-mailadres hebben opgegeven omdat zij geïnteresseerd zijn in een actie sturen wij e-mails met informatie en/of updates over de actie;
 • aan de personen die hebben gedoneerd om ze op de hoogte te houden van nieuws over BuurtAED en de Hartstichting.

Je kunt je in iedere e-mail afmelden van het ontvangen van verdere e-mails, met uitzondering van de e-mails die wij aan de initiatiefnemer sturen en die nodig zijn voor de actie (zoals berichten over de afronding van de actie). Als je een account hebt, kun je je ook afmelden in Mijn profiel.

De grondslag voor het verwerken van jouw gegevens voor het versturen van e-mails is de uitvoering van de overeenkomst waar het gaat om e-mails die daarvoor noodzakelijk zijn (zoals e-mails om de account te activeren en berichten over de afronding van de actie). Voor de overige berichten is de grondslag het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om jou te kunnen informeren.

Sociale media

Je kunt een actie delen via Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Google+ en e-mail. Ook kun je, als je ingelogd bent bij Facebook, via Facebook reacties plaatsen op onze website. Daarmee wordt een deel van je profiel (naam, profielfoto) zichtbaar op onze website. Als je een actie deelt of reageert, zal de leverancier van het betreffende platform ook jouw gegevens verwerken. Wij hebben daar geen controle over. We raden je aan het privacy statement van de leverancier te lezen.

Chat

Je kunt ons via de chatfunctie vragen stellen over BuurtAED. Het is hierbij nodig om enkele persoonsgegevens vast te leggen. De Hartstichting baseert zich hierbij op de uitvoering van een overeenkomst met jou: het bieden van informatie op aanvraag. Wij registreren het gesprek om jou in het vervolg beter te kunnen helpen. Alle gesprekken worden na 30 dagen verwijderd.

Bewaartermijnen

Acties blijven na afloop op de website staan om een overzicht te kunnen bieden van alle BuurtAED acties. Zo kunnen personen die een nieuwe actie willen starten zien waar al acties zijn gevoerd en of deze succesvol waren.

Als jouw persoonsgegevens in een actie staan en je wil dat wij deze verwijderen, dan kun je ons een verzoek sturen.

Als je een account hebt gemaakt, kun je je gegevens, waaronder die die zijn opgenomen in een actie, ook wijzigen of verwijderen in Mijn profiel.

Verstrekking aan derden

De Hartstichting maakt in het kader van BuurtAED.nl gebruik van de diensten van de volgende derden:

Kentaa

Kentaa beheert de website van BuurtAED en verzorgt de betalingen voor de inzamelingsacties. Voor de betalingen maakt zij gebruik van Buckaroo. Kentaa is onze verwerker en handelt in onze opdracht. Buckaroo is subverwerker.

ProCardio

Als het bedrag voor de actie behaald is, zorgt Kentaa er (met Buckaroo) voor dat dit naar ProCardio gaat. ProCardio levert daarna de AED. Om dit te kunnen doen, verstrekken wij de gegevens over de actie (waaronder die van de initiatiefnemer) aan ProCardio. Voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering is ProCardio verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het privacy statement van ProCardio.

Cookies en overige verstrekkingen

Wij maken daarnaast gebruik van cookies en vergelijkbare technieken waaronder die van derden, zie daarover onze Cookie Statement

Voor het overige verstrekt de Hartstichting alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming, indien wij daartoe verplicht zijn of indien wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Jouw rechten

Jij hebt het recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast kun je ons vragen de verwerking te beperken, je persoonsgegevens te verwijderen of over te dragen. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via bovengenoemde contactgegevens.

De meeste gegevens kun je ook inzien, opvragen, wijzigen en verwijderen in Mijn profiel.

Je hebt kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de gegevensverwerking in het kader van BuurtAED.nl.

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting