Afgesloten
Locatie: Bloemendaal
Initiator: Astrid Kaandorp

Wist je dat er elke week zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? De meeste hartstilstanden vinden bovendien plaats in een woonwijk. De overlevingskans stijgt aanzienlijk als er direct hulp verleend kan worden. Daarom is een AED in onze buurt belangrijk. Met een AED in de buurt vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Ik vind dat heel belangrijk en zet me daarom graag in om onze eigen BuurtAED te realiseren!

Als je het niet zitten om zelf de AED te bedienen, geen probleem! De AED wordt namelijk aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze buurt een hartstilstand krijgt, dan zal onze AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. 


BuurtAED voor “Bos en Duinschool Bloemendaal”

Red levens in de buurt van de Bos en Duinschool. Buurtbewoners van de Bos en Duinschool Bloemendaal streven naar een 6-minutenzone in hun wijk en zamelen samen daarom geld in voor een  AED. Help je mee met onze BuurtAED?

 

In een 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. Hiermee vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. Snelle hulp is dus cruciaal en maakt het verschil tussen leven en dood.

 

Maar de aanschaf van een AED is kostbaar. Daarom is Team BuurtAED Bos en Duinschool Bloemendaal in samenwerking met de Hartstichting, Philips en ProCardio een sponsoractie gestart om een BuurtAED voor bij de Bos en Duinschool in Bloemendaal te kunnen bekostigen. Een deel van het bedrag wordt geschonken door Philips maar voor het resterende deel zijn donaties nodig.

Wij willen jullie, bewoners en andere betrokkenen, vragen een donatie te doen om dit te kunnen realiseren. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom. De BuurtAED wordt bevestigd aan de gevel van de Bos en Duinschool Bloemendaal. Centraal gelegen in de wijk en toegankelijk voor iedereen in geval van nood

Doe je mee met onze BuurtAED?

€ 312 Adrie
14:14 uur
€ 100 voorzitter
15:22 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting