Afgesloten
Locatie: Hulsberg
Initiator: Ivo Mulder

Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.

€ 67 Greetje en Piet
13:56 uur
€ 10 Dyon
13:23 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting