Afgesloten
Locatie: Luinjeberd
Initiator: Jantine De Jong
We zouden graag aan de buitenkant van het cafe een AED willen op hangen. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.
€ 539 Geitenfok
15:31 uur
€ 200 Merkecommissie
18:43 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting