Afgesloten
Locatie: Ede
Initiator: Guido Meijering

Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED. Er zijn ten minste 5 bedienaars in de staat, nu nog de apparatuur!

ALs de actie niet slaagt, wordt de donatie door de Hartstichting teruggestort.

€ 70 Huisartsenpraktijk Ederveen en Kernhem
23:10 uur
€ 25 Afgeschermd
22:13 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting