Afgesloten
Locatie: Veldhoven
Initiator: Tom Hoksbergen

"Een collega komt binnen, en vraagt aan mij, "kun jij reanimeren?" "Nee, hoezo?" was mijn antwoord. "Er ligt iemand voor de deur dood te gaan"... 

Wanneer er een AED in de straat beschikbaar zou zijn geweest was voor het slachtoffer de kans op overleven verdubbeld.

Wanneer een van de collega's of een van de medewerkers van de bedrijven in onze straat dit overkomt wil ik meer kunnen doen!

Elke week krijgen in Nederland zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Met een AED in de buurt vergroten we de kans dat collega met een hartstilstand overleeft. Ik vind dat heel belangrijk en zet me daarom graag in om op het Zandven een eigen openbare BuurtAED te realiseren!

Als je het niet zitten om zelf de AED te bedienen, geen probleem! De AED wordt namelijk aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze buurt een hartstilstand krijgt, dan zal onze AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. 

€ 1.052 Philips
22:47 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting