Afgesloten
Locatie: Overveen
Initiator: Stijn de Geus

Initiatiefnemer van de actie Stichting Blekersveldgroen “De Stichting zet zich in voor het verbeteren van het leefklimaat in en om het Blekersveld. Een AED lijkt ons in een vergrijzende buurt een goede zaak!”

De Stichting Blekersveldgroen heeft reeds contact gehad met Woningcorporatie Brederode Wonen voor een financiële bijdrage. Volgens Brederode Wonen mochten zij dit wettelijk niet ondersteunen, maar ze hebben wel toegezegd dat ze buitenruimte beschikbaar zouden stellen, zodat we de AED op het Blekersveld mogen ophangen.

Gemeente Bloemendaal is meerdere keren benaderd voor een bijdrage in de aanschaf van een AED op het Blekersveld. Ze hebben ons mondeling laten weten in plaats van op het Blekersveld, een AED op te hangen bij de Huisartsen Onder Een Dak in het pand van Oldenhove. Dat is in hun ogen voldoende dekking voor Overveen. Deze informatie bleek niet juist te zijn en hangt deze broodnodige 24x7 toegankelijke AED nog steeds niet.

€ 390 Gert
07:51 uur
€ 50 NUmmer 17
10:25 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting