Afgesloten
Locatie: Zeewolde
Initiator: Germa van der Wel

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

Laten we er samen voor zorgen dat we er klaar voor zijn wanneer elke seconde telt!

Kunt u nog niet reanimeren? Doneer dan voor onze AED en mail mij. Ik ga een groep samenstellen van buren die nog niet kunnen reanimeren en het wel willen leren.

Vragen? Mail mij, info@ehvtraining.nl

Vriendelijke groeten,

Germa van der Wel
Instructeur Eerste hulp, Zeewolde

€ 9 Afgeschermd
14:59 uur
€ 25 Afgeschermd
13:32 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting