Afgesloten
Locatie: Meteren
Initiator: Suzanne Alting - van Dijk

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 324 Betuws Haardenhuis
10:23 uur
€ 100 Stratenmakersbedrijf Arjan
20:48 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting