Afgesloten
Locatie: Utrecht
Initiator: Bond van Nederlandse Predikanten
Een BuurtAED bij BNP: Wanneer iedere seconde telt, is de aanwezigheid van een AED in de buurt van groot belang. De ondernemers in het Griftparkgebied hebben daarom de handen ineen geslagen om van dit gebied één grote 6 minutenzone te maken. De plaatsing van een AED bij de Bond van Nederlandse Predikanten zorgt tezamen met de andere AED’s voor een veilige omgeving, waar men 24 uur per dag een AED beschikbaar heeft. Het Griftparkgebied is een drukbezocht deel van Utrecht waar naast naast wonen en werken ook recreëren een belangrijk onderdeel is. De ondernemers in dit gebied zijn betrokken en zien graag voor zichzelf, hun medewerkers en omwonenden een prettige en veilige omgeving, waarin verblijven prettig is. Dankzij Ondernemersfonds Utrecht, Hisa BV en conceptbureau IK ZIE EEN KANS is aansluiting gevonden bij de BuurtAED-actie van De Hartstichting en Philips. Zo kunnen niet alleen de ondernemers, maar ook omwonenden een bijdrage leveren aan de komst van de AED’s en daarmee een steentje bijdrage aan een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving. Maakt u deze AED ook een beetje van u? Dan kunt u het initiatief van de Bond van Nederlandse Predikanten steunen met een bijdrage.
€ 1.629 HISA
11:56 uur
€ 1.052 Philips
10:56 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting