Afgesloten
Locatie: Bussum
Initiator: Ed Baas

De actie is ook te volgen via de fb groep, wordt lid!

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Een AED is nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen.

De meeste hartstilstanden buiten het ziekenhuis

Volgens onderzoek van de Hartstichting worden wekelijks gemiddeld 300 mensen in alle leeftijden in Nederland buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dat zijn er 15.600 op jaarbasis. In Bussum is er tientallen keren per jaar sprake van een hartstilstand. Een hartstilstand gebeurt in 70% van de gevallen thuis of op straat en onverwachts. De kans op overleving is aanzienlijk groter als er snel de juiste hulp komt, omstanders 112 bellen en direct starten met reanimeren en er binnen 6 minuten een AED wordt ingezet. Direct reanimeren is belangrijk, want daardoor blijft de pompfunctie van het hart kunstmatig op gang, zodat de hersenen zuurstof krijgen. Hersencellen raken na 4 tot 6 minuten onherstelbaar beschadigd.

Reanimatie met een AED verhoogt overlevingskans

Ambulances doen er maximaal 15 minuten en gemiddeld 10 minuten over om ter plaatse te komen en zijn er dan ook vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten na een hartstilstand. Een AED is niet altijd in de buurt of toegankelijk. Als er al een AED in de buurt is dan hangt die op plaatsen die te ver weg of niet 24/7 bereikbaar zijn; in gebouwen/winkels/sportverenigingen die ’s avonds of in het weekend gesloten zijn. Elke minuut telt na een hartstilstand. “Reanimatie en het toedienen van een schok met een AED binnen 6 minuten, geeft de hoogste overlevingskans”, aldus de Hartstichting, “Die kans neemt iedere minuut met zo’n 10% af”.

Met een AED in de buurt, dag en nacht bereikbaar voor buurtbewoners, kunnen mensen met een hartstilstand vaker en sneller gereanimeerd worden. De overlevingskans kan met reanimatie en een AED toenemen van 10 naar 70%.

Bouwen aan een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers overal in Nederland binnen 6 minuten hulp krijgen, bouwt de Hartstichting mee aan een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de buurt krijgen de burgerhulpverleners in die buurt via de mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan en/of de BuurtAED te halen. Als iemand dan binnen 6 minuten start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst.

Als je het niet zitten om zelf de AED te bedienen, geen probleem! De AED wordt namelijk aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze buurt een hartstilstand krijgt, dan zal onze AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. 

Doe je mee met onze BuurtAED?

€ 55 Gooische Tam Tam
13:59 uur
€ 10 Afgeschermd
10:19 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting