Afgesloten
Locatie: Dronten
Initiator: Cor van den Broek
Deze actie geldt voor De Fazant Fase 1 (De Patrijs, Het Korhoen, De Houtsnip, De Voerbaan, De Wildkansel, De Fazant 2 t/m 58 en 1 t/m 19). De AED komt midden in onze buurt te hangen goed bereikbaar voor iedereen. Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.
€ 1.499 Afgeschermd
11:45 uur
€ 976 Philips
16:50 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting