Afgesloten
Locatie: Hillegom
Initiator: Alexander Zwaan

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Ook is het slagings percentage bij een reanimatie maar 15% bij het niet gebruiken van een AED.
Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 1.052 Philips
21:23 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting