Afgesloten
Locatie: Nes
Initiator: Renskje Hietkamp

Wist je dat er elke week zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? De meeste hartstilstanden vinden bovendien plaats in een woonwijk. De overlevingskans stijgt aanzienlijk als er direct hulp verleend kan worden. Daarom is een AED in onze buurt belangrijk. Met een AED in de buurt vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Plaatselijk Belang Akkrum/Nes e.o. vindt dat heel belangrijk en zet zich daarom graag in om deze BuurtAED te realiseren!

Als je het niet zitten om zelf de AED te bedienen, geen probleem! De AED wordt namelijk aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze dorpen een hartstilstand krijgt, dan zal de AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. 

Doe je mee met de BuurtAED?

€ 26 Joost
05:30 uur
€ 15 Afgeschermd
01:43 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting