Afgesloten
Locatie: Blokker
Initiator: Mark Olofsen
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!
€ 175 MeerdanEHBO
23:32 uur
€ 25 N.M.M.
12:05 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting