Afgesloten
Locatie: Aarlanderveen
Initiator: Jordi Wijfje
Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.
€ 494 Belangen Vereniging Aarlanderveen
20:03 uur
€ 500 Buurtpreventie
16:50 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting