Afgesloten
Locatie: Den Haag
Initiator: Eric Kok

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 422 Buurtpreventieteam Singels
10:41 uur
€ 25 Gerralt
21:51 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting