Afgesloten
Locatie: Huizen
Initiator: Antoin Bruijninckx
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!
€ 29 Antoin
23:41 uur
€ 100 Wiet & Marie-Claire
23:08 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting