Afgesloten
Locatie: Utrecht
Initiator: Maaike Riedijk

Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.

Niet alle AED's die in de buurt hangen zijn 24 uur per dag beschikbaar maar alleen tijdens kantooruren.

Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken zorgt voor de grooste overlevingskans!

€ 15 Afgeschermd
18:48 uur
€ 25 Gulle
22:56 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting