Afgesloten
Locatie: Emmen
Initiator: Almar en Sharon Doek

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. De Grijze Snip telt 42 woningen. Als ieder huishouden een donatie van €39,- doet hebben wij een eigen AED bij elkaar gespaard. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 1.052 Philips
22:01 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting