Afgesloten
Locatie: Uden
Initiator: Kevin Z

Beste Buur!

Onze buurt heeft een AED nodig, die 24/7 beschikbaar is voor iedereen. Zo redden we levens!
Steun deze actie om binnen 30 dagen een BuurtAED bij elkaar te sparen met de buurt.

Wist je dat ...
• er elke week zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen?
• dat de overlevingskans aanzienlijk stijgt als binnen 6 minuten hulp verleend wordt?
• dat een AED hierbij enorm kan helpen?
• dat de AED wordt bevestigd op een openbare plek die 24/7 bereikbaar is?
• dat de AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem via www.hartstichting.nl/aed?
• dat een burgerhulpverlener opgeroepen kan worden om de AED te bedienen?
• dat je voor ieder bedrag mee kan doen om deze actie te steunen?
• dat je bijdrage gestort wordt op het rekeningnummer van Buurtaed?
• dat je je bijdrage terugontvangt als niet binnen 30 dagen het totaalbedrag wordt gehaald?

€ 67 Joop en Ton
18:45 uur
€ 25 Mien
12:37 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting