Afgesloten
Locatie: Waalwijk
Initiator: Paul Niehaus

De huizen in Het Fort zijn moeilijk bereikbaar en identificeerbaar in geval van nood. Een AED in de buurt is voor iedereen bereikbaar binnen 6 minuten. Een leven kan gered wordt. Ook de huizen De Terpen en Het Kanteel hebben toegang tot de AED.


Een tientje van iedere bewoner is meer dan genoeg om het te realiseren.


Zie ook persbericht in Brabants Dagblad.


Wist je dat er elke week zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? De meeste hartstilstanden vinden bovendien plaats in een woonwijk. De overlevingskans stijgt aanzienlijk als er direct hulp verleend kan worden. Daarom is een AED in onze buurt belangrijk. Met een AED in de buurt vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Ik vind dat heel belangrijk en zet me daarom graag in om onze eigen BuurtAED te realiseren!

Als je het niet zitten om zelf de AED te bedienen, geen probleem! De AED wordt namelijk aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze buurt een hartstilstand krijgt, dan zal onze AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. 


Doe je mee met onze BuurtAED?

€ 275 Paul
12:53 uur
€ 25 Remco
14:58 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting