Afgesloten
Locatie: Bilthoven
Initiator: Ralph Jacobs
De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord zet zich in om onze wijk te voorzien van voldoende AED apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is. Voor een dekkend netwerk in Bilthoven Noord zijn er 6 extra AED apparaten nodig, deze worden gemonteerd in een kast aan de buitenkant aan de gevel van een woonhuis of bedrijf. Wij hebben hiervoor 6 locaties in kaart gebracht en aldaar ook personen/ bedrijven bereid gevonden om de AED apparaten te laten plaatsen.
€ 40 Afgeschermd
21:54 uur
€ 25 Afgeschermd
13:15 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting