Afgesloten
Locatie: Wierden
Initiator: Jarno Schreurs

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 28 Albert Jan
10:44 uur
€ 100 Bert
10:18 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting