Afgesloten
Locatie: Hoofddorp
Initiator: Philip Lafeber

In Houtwijkerveld is geen AED aanwezig. Er zijn geen bedrijfspanden gevestigd met AED, de dichtstbijzijnde geregistreerde AED is bij de brandweer. Zie https://aed.rodekruis.nl/.

Wanneer we 112 bellen bij een hartstilstand, en een ambulance komt aanrijden, dan kan deze er naar schatting in 10 minuten zijn. Het doel van het Rode Kruis is om van Nederland een 6-minutenzone te maken; waar binnen 6 minuten defibrilatie kan worden toegepast. Elke minuut minder zorgt voor een grotere overlevingskans en kan veel hersenschade voorkomen. Zie https://www.hartstichting.nl/reanimatie/6-minutenzone.

Om binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand, zijn meer AEDs nodig in Nederland en dus ook bij ons. Hij kan zelfs nodig zijn aan de andere kant van de Geniedijk.

Helpt u mee? We kunnen onze wijk helpen veiliger te maken en levens redden.

De AED komt nu erg dicht in de buurt, met vele donaties van hoge bedragen. Tegelijkerdijt zijn er nog veel huishoudens die nog niet hebben bijgedragen. 5 of 10 Euro is al genoeg.

Komende week bespreek ik met de gemeente de ophangplek en leg ik voor of er een bijdrage van 500 uit de gemeentekas kan komen voor het laatste zetje. Wat overblijft halen we dan nog op omdat er een aantal mensen zijn die hebben aangeboden om mee te helpen met het restant.

Tijdens de rondgang kwamen verhalen naar boven van mensen die een hartstilstand hebben meegemaakt, zelf of bij anderen. Er blijken veel mensen bekwaam te zijn met EHBO, en ook de AED. Dat geeft toch een goed gevoel.

€ 35 Philip
07:45 uur
€ 10 Jeldert
20:47 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting