Afgesloten
Locatie: Naarden
Initiator: Joeri Frenaij
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED! Hij mag eventueel op de geven van Huibert van Eijkenstrat 63 hangen.
€ 976 Philips
16:55 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting