Afgesloten
Locatie: Waalre
Initiator: Frank Horsten
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Binnen onze wijk zijn er nu 3 AED's beschikbaar maar niet bereikbaar binnen 6 minuten. Zie foto voor 4 minuten cirkel. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!
€ 839 Gemeente
18:52 uur
€ 50 Afgeschermd
12:22 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting