Afgesloten
Locatie: Bussum
Initiator: Rein van Heukelom

Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.

Zwaardemakerbuurt: Zwaardemakerstraat, Hector Treubstraat, J.H. van 't Hoffweg, Papaverstraat (deels), Kamerlingh Onnesstraat (deels)

€ 4 Maarten
04:57 uur
€ 25 Dorine
11:07 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting