Afgesloten
Locatie: Groningen
Initiator: Dennis Mulder
Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.
€ 25 Misker dakwerken
22:38 uur
€ 25 schelto
22:06 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting