Afgesloten
Locatie: Arnhem
Initiator: Manuela Van Setten

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 1.629 Gemeente Arnhem
17:49 uur
€ 1.052 Philips
21:30 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting