Afgesloten
Locatie: Leersum
Initiator: Joke Kuiper

Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.

€ 95 autobedrijf C. Veer
16:38 uur
€ 25 G
19:28 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting