Afgesloten
Locatie: Almere
Initiator: Edith Sie-Bregonje

Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.

€ 70 Mascha
11:44 uur
€ 100 Mascha
11:42 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting