Afgesloten
Locatie: Voorschoten
Initiator: Sandra van der Torre

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED! Veel van ons kennen wel iemand met hartproblemen. Ook hier in de wijk zijn er hartpatiënten. Geef iedereen een kans en doneer! We proberen de Kuyperbrink, van Hogendorpweg, Thorbeckeweg en het Savornin Lohmanplantsoen te bundelen. Doneer voor elkaar en dan zoeken we een centrale plaats voor onze eigen AED!

€ 976 Philips
00:41 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting