Afgesloten
Locatie: Kampen
Initiator: Stichting Brunnepe aan 't roer

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 273 Stichting
13:01 uur
€ 10 Hennie
17:11 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting