Afgesloten
Locatie: De Zilk
Initiator: Ivonne Hilgers

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Dan kan een AED van levensbelang zijn.

De AED's in De Zilk bevinden zich bij de voetbal, de Duinpan en de kerk. De school heeft een AED en Dr van Dusseldorp heeft er altijd 1 bij zich. Maar deze 2 laatsten zijn beiden niet 7x24 uur bereikbaar. Ik denk dat de opgeroepen hulpverleners het niet gaan halen om mensen in onze buurt binnen de 6 minuten de hulp te kunnen gaan geven. En dat kan levens kosten. Dat van jouw, van mij en van onze dierbaren en buren.

Daarom heeft deze kant van de Zilk nog een extra AED nodig. 

Hoe straks verder:
Dr van Dusseldorp heeft al toegezegd dat de AED aan de buitenmuur van de praktijk mag komen te hangen. De AED die ik heb gekozen is voorzien van een pincode slot. Zodra we het geld bij elkaar hebben wordt de AED naar mij opgestuurd. Vervolgens meld ik de AED aan en zorg ervoor dat deze wordt opgehangen. Zodra dan via 112 een hulpverlener wordt ingeschakeld ontvangt deze de code van onze AED. 

Mijn man en ik hebben afgelopen weken flyers gelopen vanaf de Gouden Regenstraat tot aan de Remmerswaal straat en Facebook berichten geplaatst. Momenteel hebben we 51 donateurs en is 85% van het bedrag binnen. Dat is al super goed maar met dit aantal gaan we het nog steeds niet redden.

De actie loopt nog tot 10 december! Is het bedrag dan niet bij elkaar dan krijgt iedere donateur zijn geld terug gestort van buurtAED maar hebben we ook geen buurt AED! Het mag toch niet gaan gebeuren dat we het bedrag niet op tijd bij elkaar gaan krijgen.

Dus met elkaar nog even onze mede Zilkers erop wijzen dat ze zeker moeten doneren en graag voor 10 december a.s. En mocht je nog een leuke inzamelingsactie weten? Schroom niet. Het ingezamelde geld kun je bij mij, Lijsterbesstraat 1 inleveren of zelf (nog) een donatie doen voor dit ingezamelde bedrag

Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

Vriendelijke groet,

Ivonne Hilgers

€ 69 Bert
19:52 uur
€ 25 Afgeschermd
13:45 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting