Afgesloten
Locatie: Den Haag
Initiator: Eva Soeters
In onze fijne buurt Archipel is geen AED te vinden. Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.
€ 164 De Haagsche Edelsmederij
17:22 uur
€ 25 Afgeschermd
20:27 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting