Afgesloten
Locatie: Roosendaal
Initiator: Sandra Molier

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Het blijkt dat er in onze buurt nog geen AED is die op  tijd te bereiken is. Een ambulance is er vaak ook niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze Buurt AED!

€ 160 Sandra
19:15 uur
€ 50 René en Anita
16:55 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting