Afgesloten
Locatie: Damwâld
Initiator: Froukje van der Veen

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

€ 189 Rûntje om
11:54 uur
€ 40 Jeltje
20:03 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting