Afgesloten
Locatie: Rotterdam
Initiator: rita brons
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED! De straten in onze buurt zijn smal en er wonen naar verhouding veel oudere mensen. Laten we geld inzamelen voor een AED, Rita Brons (huisnummer 23)
€ 1.052 Philips
15:21 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting