Afgesloten
Locatie: Standdaarbuiten
Initiator: Nelly de Rond-Korteweg

De overlevingskans na een hartstilstand stijgt aanzienlijk als er direct hulp verleend kan worden. Daarom is een AED op onze dijken belangrijk. Met een AED in de buurt vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Leden van onze wijkvereniging zijn betrokken bij de buurtpreventie, deze leden hebben cursus reanimatie gevolgd. In navolging op deze cursus zou het fijn zijn als er dan op de dijken bij ons ergens een AED apparaat zou kunnen komen te hangen. Hier willen wij het bedrag aan besteden. De afstand naar het dorp is voor ons namelijk te ver. Ik vind dat heel belangrijk en zet me daarom graag in om onze eigen BuurtAED te realiseren!

Doe je mee met onze BuurtAED?

€ 879 Gonny
07:12 uur
€ 50 Adrie
10:34 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting