Afgesloten
Locatie: Meerstad
Initiator: Klaas Reis
Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED.
€ 43 Buurtvereniging Meeroevers
11:55 uur
€ 100 Bureau MEERSTAD
11:28 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting