Afgesloten
Locatie: Zutphen
Initiator: Helen van der Meij

Twee weken geleden heb ik mijn collega (van 45) gereanimeerd m.b.v. een AED. Zij heeft het gered en wordt vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. Uit ervaring weet ik dus dat het snel in de buurt hebben van een AED echt een leven kan redden!

Laten we hier als buurt samen voor gaan en een AED aanschaffen. Wij wonen centraal naast de Catharina Amaliarotonde, dus de AED is dan gemakkelijk voor veel mensen te bereiken!

€ 37 Marc
19:41 uur
€ 25 Antoine
19:04 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting