Afgesloten
Locatie: Zeist
Initiator: Vanessa Krutzen
Een bereikbare AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. In onze buurt hebben we geen AED die dag en nacht bereikbaar is of binnen 6 minuten gebruikt kan worden. Dat moet veranderen vinden wij. Help je mee?
€ 160 Dhr
17:22 uur
€ 25 Rianne
20:27 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting