Afgesloten
Locatie: Gouda
Initiator: Marcel van Wissen
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!
€ 39 Marcel
19:47 uur
€ 25 Afgeschermd
19:33 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting