Afgesloten
Locatie: Zaamslag
Initiator: Henk Post
Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!
€ 369 Kolijn advies & uitvoering
17:58 uur
€ 25 AMV
16:43 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting