Afgesloten
Locatie: Poortugaal
Initiator: cynthia hopman
Onze buurt heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens! Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED Poortugaal Zuid/Deltawijk Een ambulance heeft een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten en is dus zelden binnen 6 minuten bij het slachtoffer. Daarom is het oproepsysteem burgerhulpverlening van groot belang. Burgers in de buurt van het slachtoffer worden opgeroepen via de 112 alarmcentrale. Zij kunnen zo vaak wel binnen 6 minuten ter plaatse zijn en starten met reanimeren. Daar hebben we wel een aed voor nodig! Help je mee?
€ 1.052 Philips
19:11 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting