Afgesloten
Locatie: Doesburg
Initiator: Guido Wasterval

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen -altijd bereikbare- AED nodig. Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED!

In binnen een straal van 750 meter moet eigenlijk een AED beschikbaar zijn, nu zijn dat er maar DRIE.
In onze omgeving zijn wel 50 buurt-hulpverleners actief, waaronder ikzelf.
Mijn plan is om onze buurt-AED op te hangen op de grens Rietmaat-Veste, zodat hij optimaal bereikbaar is.

€ 244 Guido
23:34 uur
€ 30 Guido
11:21 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting