Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting