Afgesloten
Locatie: Eindhoven
Initiator: Judith v. Overbruggen
Maak van onze buurt ook een zgn. 6 minuten zone: Dat betekent dat je ervoor zorgt dat er binnen 6 minuten de juiste hulp is bij een hartstilstand. Iemand heeft 112 gebeld, er start iemand met reanimeren en is er een AED aangesloten. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor. Maar daar hangen vaak geen AED’s. De Hartstichting raadt iedereen aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die 24/7 bereikbaar is. Elke seconde telt bij een hartstilstand. Met BuurtAED zamelen in 30 dagen geld in voor een AED + buitenkast (en service & onderhoud voor 5 jaar). Philips draagt een bedrag bij aan de kosten.
€ 10 Stefan
21:05 uur
€ 5 Stefan
19:53 uur

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting